“Een impressie uit mijn agenda als commissielid openbare ruimte”

“D’r is voe aolles een tied…….een tied om te kommen en een tied om te gaen , een tied om te dansen en om stille te staen. D’r is voe aolles een tied en je kom nooit te laete….” — uut een versje van Engel Reinhoudt.

Korte impressie uit mijn agenda als o.a. burger commissie lid Openbare ruimte CDA Schouwen-Duiveland. Deze week met een stralende zon op de juiste momenten!

– – 8.00 Koeling kantine. Gelukkig gebeurt dit voor het seizoen!

– – 10.00 Reddingsbrigade Zuid Zuid West. Als bestuurslid van Recron (branchevereniging recreatie Nederland) naar een overleg over de veiligheid van onze stranden.

– – 13.00 Foto PZC totaal verwaaid maar stuk wijzer op de foto voor de PZC. Als het goed is binnenkort in de bijlage ‘De Ondernemer’, te zien. Ik ben benieuwd hoe we erop staan.

– – 13.45 En vervolgens was daar die stralende zon, onderweg naar een begrafenis. Van iemand die ik zelf niet gekend heb, maar voor die ander was deze persoon zo belangrijk. En na afloop -terug in de auto- rijdend langs een kale, lege akker neem je toch de woorden die je hoorde mee. En de rest van de week kijk je anders naar de akkers, zie je de Boer. De Boer die zag dat het goed was en elke graankorrel ziet. Dankbaar dat je even meegenomen werd in het leven van die persoon, door de woorden van de ander. Dat je heel even mocht zien wie die persoon was door de ogen van de ander.

– – 15.00 Morgen de eerste oplevering van onze recreatie woningen, dus even de puntjes op de i.

– – 15.00 Plaatsenbingo. Klinkt leuk, maar is het niet. Wegens de Nota kamperen dient elke kampeerplaats min. 150m² te zijn. Dat is nu bij ons nog niet het geval, in oktober 2017 starten we met een grote renovatie op ons vakantiepark. Alle caravans eraf, opnieuw indelen, ‘alles’ in de grond vernieuwen en aanpassen. Elke gast krijgt een nieuwe plaats toegewezen door ons, vandaar de bingo. Als we het niet meer weten dan draaien we de nummers op goed geluk, zeggen we gekscherend hier tegen elkaar. Een bijzondere uitdaging als recreatie ondernemer.

– – 18.15 Ann handbal. Onze oudste dochter 15jr. ; keeper bij de handbal van Delta, bevelvoerder Jeugdbrandweer Westerschouwen, werkt bij La Vie in Renesse, 3 VWO Nehelennia in Middelburg. En Emmy onze jongste 13jr; turnt bij Delta, werkt mee thuis, laatste groep SBO de Meie in Zierikzee.

– – 19.00 Netwerkborrel CDA, geen borrel wel koffie met een bolus. Inspirerend, maar vooral het netwerken is wat deze avond brengt. Agenda bezoek Statenfractie nog doorgenomen.

Dat was de maandag. Biena tied te kort dus. Ik zal u de andere dagen besparen….

agenda

Sinds ik gevraagd ben om op de lijst te staan, is er zoveel meer bij komen kijken dan ik had kunnen vermoeden. Steeds meer zie ik mijn plaats en voel ik welk verschil ik, en wij, kunnen maken. Wij- u en ik als mens, in een fractie of bestuur. Wij- als mens op een dynamisch eiland waar we samen zorg voor dragen. Wij- als mensen in een kerk of dorpshuis. Wij- als mensen samen……

Tot zover, Marieke Braber-Schot.

marieke_w

Raad zelf aan de slag met nota Overstag

‘Taskforce van Kooten’ wil concrete spelregels voor burgers

ZIERIKZEE – Het moet burger duidelijk worden op welke wijze zij kunnen meedoen aan de maatschappelijke discussie over voorzieningen als de dorpshuizen. Nu ligt er een nota met de titel Overstag, maar dan willen de winters wel weten uit welke richting de wind komt, vertelt CDA-raadslid Marleen van Kooten. Op haar initiatief gaat een delegatie uit de raad nog eens goed naar de beleidsnota van wethouder Jacqueline van Burg kijken.

De nota Overstag geeft een beeld van alle voorzieningen die Schouwen-Duiveland rijk is. Een groot aantal dorpshuizen, verengigingsgebouwen en scholen. Te veel, zoveel is wel duidelijk. Van Kooten deelt de mening van de collega raadsleden dat zoveel voorzieningen niet tot in lengte van jaren open te houden zijn. Vaak zijn ze vanuit historisch perspectief ontstaan, maar de samenleving verandert. Overslag maakt keuzes en geeft aan in welke plaatsen dorpshuizen onomstreden zijn. Maar onduidelijk is de nota over hoe die keuzes tot stand gekomen zijn. Ook mist van Kooten handvaten voor de burgers om samen met de gemeente aan de slag te gaan. “In het hoofdstuk burgerparticipatie staat nog niets.” Van Kooten is bang dat het ontbreken van duidelijke uitgangspunten tot problemen kan gaan leiden. In de gemeenteraad werd haar idee om er nog eens goed naar te kijken ondersteund. Dus lijkt het erop dat er een ‘taskforce Van Kooten’ in het leven geroepen gaat worden. Desgevraagd geeft ze de nota van Van Burgh nu een ‘kleine voldoende’, maar dat is wat haar betreft onvoldoende om beslagen ten ijs te komen.

Het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar. In augustus van dat jaar bijvoorbeeld lopen de prijsafspraken van dorpshuizen-eigenaar Zeeuwland af. Zeeuwland wil kostendekkende tarieven doorvoeren. De vraag is of dat in elk dorp gaat werken. De vraag is nu ook wat de gemeente verstaat onder ‘voldoende draagsvlak’ voor een dorpshuis. Hoeveel uren moet een dorpshuis bezet zijn om open te kunnen blijven en hoe?

Wat van Kooten en de rest van de raad betreft zitten er dus nog teveel open eindjes in de nota. In plaats van Van Burgh haar huiswerk over te laten doen, gaan de raadsleden nu zelf aan de slag. Van Kooten zegt niet in te kunnen schatten hoe lang de raad nodig heeft “maar we pakken het voortvarend op.”

De Bruenaars zien zo dat het ons daadwerkelijk interesseert

Oerdegelijke zwarte Gazelle fietsen, met een ‘Bru-kratje’ achterop, daarop verplaatsten tien raadsleden en twee wethouders zich vorige week door Bruinisse, op uitnodiging van de Dorpsraad. Doel was alle knelpunten die in de afgelopen weken aangegeven zijn door de Bruenaren te bezoeken.

BRUINISSE – Halverwege de tocht, op het Kerkplein, een ludieke actie, met een tent als ‘tijdelijk gezondheidscentrum’, om aandacht te vragen voor het feit dat huisarts Reinier van der Valk per 1 januari weg moet uit de praktijk aan de Dorpsweg. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een medisch centrum naast de voormalige Rabobank verrijst, met fysiotherapie, logopediste, wijkzorg en consultatiebureau, maar de planning daarvoor heeft vertraging opgelopen. Dat knelpunt werd alvast opgelost; Van der Valk kan als tijdelijke oplossing de praktijk in Bruinisse vanaf oktober voortzetten in de voormalige Rabobank. Medio volgend jaar is dan het nog te realiseren gezondheidscentrum, naast de vroegere Rabobank, naar alle waarschijnlijkheid klaar. Uiteindelijk zal het bankgebouw dan gesloopt worden, om plaats te maken voor de bibliotheek.
De uitnodiging voor het ‘werkbezoek’ vond plaats na afloop van de raadsvergadering op 31 maart, op uitnodiging van een tiental Bruenaren op de publieke tribune. “Het is heel goed om hier ook daadwerkelijk te fietsen”, stelt gemeenteraadslid Marleen van Kooten (CDA) vast. “Zo zien de inwoners dat het ons daadwerkelijk interesseert en weten mensen zich gehoord.” De actie van de dorpsraad om alle klachten te bundelen kwam tot stand nadat Marja Maaskant van de dorpsraad vond dat er wel erg veel klachten langskwamen op de Facebookpagina ‘Bruenaars onder elkaar.’ “Dat mopperen moet je serieus nemen”, legt Marleen van Kooten uit. “Achter elke klacht zit een verborgen wens namelijk.” Een aantal van de klachten en wensen is al in kaart gebracht, maar niet alle wensen zijn zomaar te realiseren. “Geld steken in het oplappen van de bestrating is niet zinvol als we op bouwplannen wachten”, verklaart beleidsmedewerker Jan Dalebouw van de gemeente. “Maar als we het kunnen oplossen, dan doen we dat.”

Bron: http://www.onseilandschouwen.nl/

Interview met Henk Schot, Bruinisse

Zonder dat ik het wist volgde ik in de eilandelijke politiek mijn familie op. Onder andere mijn Ome Henk die heel attent een kaartje stuurde met advies. Ik wilde wel eens weten of er grote verschillen zijn in de politiek toen en nu. Maar soms loopt een gesprek anders – beter- dan dat je van tevoren bedenkt. En kom je er zodoende toch achter.

Op naar Bruinisse dus; naar de burgemeester van de meidoorn vijver.

Wie is Henk Schot?
Geboorte datum :18 feb 1926.
Mosselvisser in Zierikzee van 1940-1962
Mosselvisser in Bruinisse van 1962-1972
Verhuizing met het gezin naar Bruinisse: 1965
CJV leider in Bruinisse 1965-1975
lid van Zevibel 1965 1975
Secretaris Visserijvereniging Vissersbelang Bruinisse 1966-1972
Voorzitter school cbs Op Dreef te Bruinisse 1968-1978
Voorzitter palingvereniging Bruinisse 1972-1990
Palingvisser in Bruinisse van 1972-1985
Raadslid gemeente Bruinisse 1978-1985
Statenlid 2 periodes 1974-1982 Fractie van 18 leden
Suppoost visserij museum Bruinisse vanaf 2000 tot heden
Lid van CHU/ CDA sinds : 1948 tot heden

henk_schot

Hoe kwam u in de politiek?
Ik had besloten wat in de politiek te gaan doen, ik was bestuurslid van Zierikzee. En ik stelde toen voor om het 14e raadslid te introduceren, iedereen was zeer nieuwsgierig wat dat nou zou worden. Er kwamen een paar jongens van de Kaoie met een grote doos en daar zat dan dat 14e raadslid in! Er kwam een grote mantelmeeuw met de vleugels wijd gespreid uit. Waarbij ik vertelde, deze meeuw komt alleen maar kijken en meeluisteren, hij zal -voorlopig- geen commentaar geven. Als hij er maar bij mag zijn. Overzicht heb je van afstand en door vooruit te regeren.

Voor welke partij?
CDA, toen nog CHU dat trok me wel aan. Het christelijk karakter en de historische achtergrond daarvan, dat was toch wel een partij die bij mij paste.

Waarom naar Bruinisse vertrokken?
Ja, ik ben dus een van die Schotten die uit Zierikzee kommen, en d’r waren nog geen Schotten op Bru. Makkelijker ook voor de postbode, die raakte nog al eens in de war met al die Schotten.

Ik weet het nog goed; ik lag met de ZZ 9 op Bru bij Maaskant voor reparatie. Naast me lag een schip maar de schipper d’r van liep niet anders dan te mopperen. Ik vroeg hem; ‘het ga niet van harte, geloof ik?’ waarop ik antwoorde: ‘k gaf er niet om al was ik de rotzooi merrege nog kwijt. Mot je het ao’ zei deze op z’n Bru’s. En zo is dat gaan rollen. Op dat moment was ik de oudste in ons bedrijf van de zoons en neven, na mij kwam de volgende generatie van Bart, John en 8 neven. We voeren toen der tijd met twee scheepjes. Het leek een logische stap om weg te gaan, vooral ook voor later. Ik wilde het op eigen kracht doen. Nooit spijt gehad.

En dan kom je op Bruinisse.
Ik kon mijn draai gauw vinden. Ondanks dat ik niet van Bruinisse kom, werd ik toch al snel gevraagd als voorzitter van de school. Ik ben toen later ook secretaris geworden van de visserijvereniging. Maar ook mijn politieke voorkeur viel hier wel in goede aarde. Toen nog de Gemeente Bruinisse, ik zat daar in als raadslid. Maar m’n wisten toen nog niet zo goed wat politiek inhield……elk clubje had wel een naam net als nu. Het was meer twee groepen die tegen elkaar reageerden, als dat we samen werkten aan een beter Bruinisse. Dat was best moeilijk soms, omdat ik graag wat wilden betekenen voor ons dorp. Dat frustreerde soms zeer, maakten de zaken ook moeilijk.

Wat was je drijfveer ?
Ik moest wat doe, ik moest wat doe. De ramp was er geweest, in ’54 namen ze de Delta Schade wet aan. Toen zag ik al in dat ook de visserij behoorlijk aangetast zou worden. Bruinisse ondervond daar de meeste schade van en er moest gezocht worden naar nieuwe visgrond. Voor de mosselvissers buiten Bruinisse was dat nog verre weg, de Oosterschelde was nog steeds open. Maar de Grevelingen was al na genoeg dicht. Ik zat daar bovenop. Er gingen 380 mosselpercelen weg, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen.

Gek, want zo heb ik de Grevelingen nooit gekend.
Ach, dat kan ik je zo laten zien. In het visserijmuseum Brusea is er een hele kaart van. Dat was toen 1 groot mosselperceel. De Bruse mosselvisserij in de Grevelingen verdween door de afsluiting in 1970. Er werden nieuwe visgronden uiteindelijk gevonden in het Volkerak. Het Volkerak werd later ook weer afgesloten en toen via prov. Staten gezorgd voor visgrond in de Oosterschelde voor Bruse vissers. Naast de percelen die vanaf 1950 in de Waddenzee bevist werden. Dit was het behoud van de mosselvisserij voor Bruinisse tot op heden.

Wie nam het voortouw in deze schade wet procedure, de mosselvissers, de visserijvereniging of de politiek?
Het bestuur van de visserijvereniging, was daar absoluut de voortrekker in. Op een vergadering werd er wel naar gevraagd, maar daar bleef het ook wel bij. Ze hadden er echt geen notie van, wat dicht gaan van de Grevelingen zou gaan betekenen. Je kreeg de vraag; ‘Als het nou dicht gaat in mei, hoelang kunnen de mossels dan nog blijven leven?’ Het drong nog niet door. We spraken over gemeenschap schade. Wat hielp was dat de burgemeester van Bruinisse voorzitter was van de visserijvereniging. Zo samen optrekkend hebben we de gemeenschap schade voor elkaar weten te krijgen en zo is de jachthaven Aqua Delta ontstaan. We kregen een miljoen om een jachthaven aan te leggen, en dat is zo gebeurd.

Belangrijk ook voor het voortbestaan was dat in 1967 de prijs van de mossels veranderde door de beëindiging van het Centraal aankoop kantoor van mosselen en het starten van de verkoop hiervan via de veiling in Yerseke.

Wie nam het voortouw in deze schade wet procedure.
Het bestuur van de visserijvereniging, was daar absoluut de voortrekker in. Op een vergadering werd er wel naar gevraagd, maar daar bleef het ook wel bij. Ze hadden er echt geen notie van, wat dicht gaan van de Grevelingen zou gaan betekenen. Je kreeg de vraag; ‘Als het nou dicht gaat in mei, hoelang kunnen de mossels dan nog blijven leven?’ Het drong nog niet door.

Wat maakte het moeilijk?
Omdat het je trof , je het zag wat er gebeurde. Je begreep het. En de ambtenaren begrepen werkelijk niet dat er mensen brodeloos werden. Als je het niet zelf voelt, dan is het er niet. En je vocht voor die 45 bedrijven. Soms doe ik m’n ogen dicht en denk ik wel eens, ik heb gedaan wat dat ik kon.

Noot van de interviewer…
Soms leer je meer 1 uur, als in een hele dag. Mooi, om te horen dat die mantelmeeuw van het begin, altijd een rol is blijven vervullen. Hij zorgde er altijd voor goed beslagen ten ijs te komen door goed gedocumenteerd te zijn. Daarnaast altijd de juiste mensen om zich heen te probeerde te verzamelen en tevens een goed netwerk te hebben, mede daardoor heeft hij veel weten te bereiken. Al is het soms moeilijk en raak je persoonlijk betrokken: “Soms doe ik m’n ogen dicht en denk ik wel eens: ik heb gedaan wat dat ik kon”

Je hebt gedaan wat je kon. We praten beslist nog een keer verder, maar voor nu mijn hartelijke dank!!   Marieke

Gemeentebestuur gaat fietsen door Bruinisse

BRUINISSE – B en W maken binnenkort een fietstocht door Bruinisse om met eigen ogen te aanschouwen hoe het staat met de verpaupering van het mosseldorp.

Dat is donderdagavond in de gemeenteraad afgesproken ten overstaan van een tiental Bruënaren op de publieke tribune. De uitvoering van het ‘Masterplan Bruinisse’ gaat niet voortvarend. De inwoners van Bruinisse komen 5 april met een lijst van tekortkomingen aan hun dorp. Daarna plannen B en W hun fietstochtje. Wethouder Ad Verseput antwoordde dat op vragen van het CDA. Hij nodigde de raad uit om mee te gaan.

Bron: PZC.nl

Annie Schreijer komt weer naar Bruinisse

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik komt vrijdag 18 maart weer naar Bruinisse. Eerder dit jaar was ze er op uitnodiging van het CDA, nu spreekt ze tijdens de jaarvergadering van Algemeen Vissersbelang Bruinisse. Schreijer is gespecialiseerd is de visserij en behartigt de belangen van de sector in Brussel.

CDAV Zeeland: Vanuit verscheidenheid naar verbondenheid

Naast het raadswerk binnen onze gemeente houd ik me bezig met de politieke betrokkenheid van vrouwen. Directe aanleiding is dat er in de provincie Zeeland een afdeling van het CDA Vrouwen nog ontbreekt. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om Zeeuwse vrouwen kennis te laten maken met de wijze waarop zij politieke invloed kunnen uitoefenen.
Met collega raadsleden uit Zeeland hebben wij vorig jaar enkele CDAV bijeenkomsten in Brabant bezocht om ons te oriënteren of het oprichten van CDAV in onze regio een optie is. In oktober 2015 hebben Carla Hoogerland gemeenteraadslid uit Reimerswaal; Suzanne van Avermaete gemeenteraadslid uit Goes; Krijnie Hoek gemeenteraadslid uit Middelburg en ikzelf besloten om een voorlopig bestuur te vormen.
Hoe werkt het CDAV? Landelijk wordt jaarlijks een thema vastgesteld waarmee afdelingen aan de slag gaan. Dit jaar staat het thema “Balans tussen werk, zorg en invloed” centraal. Een breed thema dat inhoudelijk veel diverse reacties en discussies heeft opgeleverd tijdens de provinciale bijeenkomsten.

Het voorlopig bestuur wil in de introductiebijeenkomst draagkracht vinden voor een CDAV in Zeeland. Het gaat hierbij om de vraag vanuit welke organisatievorm het vrouwelijke CDA, uitgaande van hun eigen kracht, een bijdrage leveren. Het CDAV Zeeland zou een bijdrage kunnen leveren aan:

  • Politieke bewustwording bij vrouwen
  • Leveren van inbreng bij beleidsvorming
  • Integratie en participatie van vrouwen
  • Verscheidenheid en verbondenheid, door uit te gaan van de kracht van vrouwen
  • Netwerk van vrouwen uitbreiden en invloed vergroten.

In april 2016 staat de introductiebijeenkomst CDAV Zeeland gepland. Alle CDA-vrouwen zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U wordt van harte uitgenodigd een introducé mee te nemen, die mogelijk ook politiek belangstelling heeft.

Betrokkenheid en de kunst van het verbinden

Het belang van het zorgvuldig opbouwen van een goede relatie tussen overheid en burger.

‘Raadsleden zijn trots op hun werk’ kopt het vakblad Vereniging voor Nederlandse Gemeente (18-12-2015). Ook ik ben trots om een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de gemeente Schouwen-Duiveland. Binnen onze fractie houd ik me bezig met het sociaal domein met zorg, onderwijs, de participatiewet en burgerparticipatie. Ik hoop met deze nieuwsbrief mijn enthousiasme over te dragen aan de achterban. Door jullie te informeren hopen we te voorkomen dat jullie somber zijn over de mogelijkheid om beleid binnen onze gemeente te beïnvloeden.

Wat ik als raadslid vooral leuk vind is het contact met onze inwoners, ambtenaren en organisaties. Naast de raads-, commissie en fractievergaderingen ben ik veel onderweg om te luisteren naar verhalen over zorg, onderwijs en de leefomgeving van mensen. De verhalen geven mij als raadslid extra, waardevolle en onmisbare informatie bij vergaderstukken. Het is mij duidelijk geworden dat al op vele plekken binnen onze gemeente enthousiaste en betrokken inwoners bezig zijn om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Nu is het vooral zaak om een ieders kennis en kunde met elkaar te verbinden, wat nodig is om onze gemeente toekomstbestendig te maken.

In de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 “Overstag”, stippelt de gemeente op hoofdlijnen uit hoe we naar 2040 tot een realistisch voorzieningenniveau kunnen komen. De aanleiding van “Overstag” is dat de wereld snel verandert door allerlei technologische veranderingen. Burgers zijn mondiger geworden en vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. Het maakt dat de verhouding tussen gemeente en inwoners drastisch zal veranderen. Ook de stijgende druk op de financiële middelen speelt een rol. Gemeenten moeten het doen met hetzelfde geld of zelfs met minder. Om een passend voorzieningenniveau te realiseren op Schouwen-Duiveland zullen inwoners volgens de gemeente steeds meer hun eigen bijdrage moeten leveren. Maar wat is een passend voorzieningenniveau? Hebben wij een duidelijk beeld van wat voor gemeente we willen zijn in 2040? Buigen we mee met de krimpprognoses of zien we de kansen die het platteland biedt?

Maatschappelijke voorzieningen gaan over zaken die ons allen direct raken. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch om eerst naar onze inwoners te luisteren wat zij hierover te zeggen hebben. De gemeente heeft gekozen voor een benadering van bovenaf door de “Tij van de toekomst”, het onderzoeksrapport van Scoop, als basis voor het beleidsproces te nemen. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om direct tot draagvlak bij inwoners te komen. Het betreft de directe leefomgeving van onze inwoners en daarom is het van belang om de inwoners direct te betrekken bij het bouwen aan nieuw beleid.

Om na deze toch wat valse start alsnog draagvlak voor veranderingen aangaande de maatschappelijke voorzieningen te krijgen, zal de gemeente zorgvuldig moeten bouwen aan een goede relatie met haar inwoners. Zo willen inwoners weten wanneer en in welke mate zij invloed hebben op de veranderingen in hun directe leefomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het managen van de verwachtingen met de inwoners, door een duidelijke leidraad voor burgerbetrokkenheid te gegeven. Inwoners gaan zich pas verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving wanneer hun inbreng gehoord en gewaardeerd wordt.

Tot slot. Graag wil ik u vragen om de onderstaande uitspraken met waar of onwaar te beoordelen. In de nieuwsbrief van 29 april krijgt u een terugkoppeling van de uitkomsten.

  • De gemeente Schouwen- Duiveland heeft een duidelijke leidraad voor burgerparticipatie.
  • De gemeente Schouwen-Duiveland bouwt zorgvuldig aan de relatie met hun burgers.

Betrokken burgerschap gaat er niet om dat iedereen altijd wat te zeggen moet hebben, maar dat iedereen die wat te zeggen heeft dat ook mag doen (Rijssen & Steeneveld, 2016)

Rest mij nog u van harte uit te nodigen voor de commissievergadering Samenleving en Bestuur op 4 februari 2016. In deze vergadering wordt het debat gevoerd over de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040.

Tot dan.

CDA-raadslid tergt VVD-wethouder in discussie over kade Zierikzee

“Het is toch een overschrijding van een ton. Als we elk werkbudget met 15 procent overschrijden, zijn we snel door onze reserves heen.” Met deze woorden kreeg CDA-raadslid Jan Bij de Vaate VVD-wethouder Ad Verseput maandagavond op de kast. B en W laten de instabiel geworden kade aan de Vissersdijk in Zierikzee herstellen.

Dat kost 640.000 euro. Ze laten voor 75.000 euro ook maar gelijk een voorhangwand plaatsen, net zo als bij Rollandthof een stukje verderop. Tenslotte laten ze nog metselwerk doen. Dat kost nu een ton, maar zou 165.000 euro gekost hebben als de aannemer er apart voor moet komen. Het budget voor het kaderherstel is 750.000 euro. Alles bij elkaar genomen een flinke over budgetoverschrijding dus, concludeerde Bij de Vaate.

Besparing

Nee, antwoordde Verseput. “We hebben juist 65.000 euro bespaard. Reparatie en de wand vallen binnen het budget. Het metselwerk is apart aanbesteed. Dat is een klus die we later hadden moeten doen, maar door nu werk met werk te maken, kan het goedkoper.”

Overschrijding

Ook nadat Verseput zijn uitleg nog eens had herhaald, wilde de CDA’er van geen wijken weten: “Ik blijf het zien als overschrijding. Gaan we dit nog vaker meemaken?” “Zou kunnen. Dat weet ik niet,” bromde een geïrriteerde VVD-wethouder.

Bron: PZC.nl

image-4588899

ChristenDemocratisch Appèl