TEAM CDA

Wethouder: Daniël Joppe

Portefeuilles: Recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, volkshuisvesting, maatschappelijke voorzieningen incl. onderwijshuisvesting, sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, personen en organisatie, financiën en belastingen.

Email: daniel.joppe@schouwenduiveland.nl

Telefoon: 0111-452 188

Fractievoorzitter: Marleen van Kooten

Portefeuilles: Stads- en dorpsraden, landbouw, visserij en havens, kunst cultuur en monumenten, maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijshuisvesting), sociaal domein (participatiewet, WMO en jeugdzorg), onderwijs, energietransitie, welzijn en volksgezondheid.

Email: marleen.van.kooten@schouwen-duiveland.nl

Fractielid: Henri Vogel

Portefeuilles: Openbare werken, volkshuisvesting, personeel en organisatie, financiën en belastingen (backup: Arian Bakker), bestuurlijke samenwerking, milieu (incl. reiniging en afvalwater), openbare orde en veiligheid (waaronder politie), bijzondere wetten (waaronder evenementen en horecavergunningen),bestuurlijke coördinatie, juridische zaken waaronder deregulering.

Email: henri.vogel@schouwen-duiveland.nl

Fractielid: Rutger Punt

Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, arbeidsmarkt, verkeer, vervoer en parkeren, communicatie en voorlichting, interne zaken, optimalisering van de dienstverlening (incl. digitale dienstverlening).

Email: rutger.punt@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Paola Alkemade

Portefeuilles: Kunst, cultuur en monumenten, recreatie, toerisme en watersport, maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijshuisvesting), sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, sociaal domein (participatiewet, WMO en jeugdzorg), onderwijs, welzijn en volksgezondheid, communicatie en voorlichting.

Email: paola.alkemade@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Marieke Braber-Schot

Portefeuilles: Stads- en dorpsraden, ruimtelijke ordening, openbare werken,recreatie, toerisme en watersport, economische zaken, bestuurlijke samenwerking, verkeer, vervoer en parkeren, optimalisering van de dienstverlening (incl. digitale dienstverlening), openbare orde en veiligheid waaronder politie, bijzondere wetten waaronder evenementen en horecavergunningen.

Email: marieke.braber@schouwen-duiveland.nl

Burgercommissielid: Jaap Jan op ‘t Hof

Portefeuilles: stads- en dorpsraden, ruimtelijke ordening, landbouw, visserij en havens, volkshuisvesting, arbeidsmarkt, energietransitie, milieu (incl. reiniging en afvalwater).

Email: mts.opt.hof@agroweb.nl

Fractieondersteuner: Arian Bakker