CDAV Zeeland: Vanuit verscheidenheid naar verbondenheid

Naast het raadswerk binnen onze gemeente houd ik me bezig met de politieke betrokkenheid van vrouwen. Directe aanleiding is dat er in de provincie Zeeland een afdeling van het CDA Vrouwen nog ontbreekt. Naar mijn inziens is dit een gemiste kans om Zeeuwse vrouwen kennis te laten maken met de wijze waarop zij politieke invloed kunnen uitoefenen.
Met collega raadsleden uit Zeeland hebben wij vorig jaar enkele CDAV bijeenkomsten in Brabant bezocht om ons te oriënteren of het oprichten van CDAV in onze regio een optie is. In oktober 2015 hebben Carla Hoogerland gemeenteraadslid uit Reimerswaal; Suzanne van Avermaete gemeenteraadslid uit Goes; Krijnie Hoek gemeenteraadslid uit Middelburg en ikzelf besloten om een voorlopig bestuur te vormen.
Hoe werkt het CDAV? Landelijk wordt jaarlijks een thema vastgesteld waarmee afdelingen aan de slag gaan. Dit jaar staat het thema “Balans tussen werk, zorg en invloed” centraal. Een breed thema dat inhoudelijk veel diverse reacties en discussies heeft opgeleverd tijdens de provinciale bijeenkomsten.

Het voorlopig bestuur wil in de introductiebijeenkomst draagkracht vinden voor een CDAV in Zeeland. Het gaat hierbij om de vraag vanuit welke organisatievorm het vrouwelijke CDA, uitgaande van hun eigen kracht, een bijdrage leveren. Het CDAV Zeeland zou een bijdrage kunnen leveren aan:

  • Politieke bewustwording bij vrouwen
  • Leveren van inbreng bij beleidsvorming
  • Integratie en participatie van vrouwen
  • Verscheidenheid en verbondenheid, door uit te gaan van de kracht van vrouwen
  • Netwerk van vrouwen uitbreiden en invloed vergroten.

In april 2016 staat de introductiebijeenkomst CDAV Zeeland gepland. Alle CDA-vrouwen zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U wordt van harte uitgenodigd een introducé mee te nemen, die mogelijk ook politiek belangstelling heeft.