Categoriearchief: Geen categorie

De Bruenaars zien zo dat het ons daadwerkelijk interesseert

Oerdegelijke zwarte Gazelle fietsen, met een ‘Bru-kratje’ achterop, daarop verplaatsten tien raadsleden en twee wethouders zich vorige week door Bruinisse, op uitnodiging van de Dorpsraad. Doel was alle knelpunten die in de afgelopen weken aangegeven zijn door de Bruenaren te bezoeken.

BRUINISSE – Halverwege de tocht, op het Kerkplein, een ludieke actie, met een tent als ‘tijdelijk gezondheidscentrum’, om aandacht te vragen voor het feit dat huisarts Reinier van der Valk per 1 januari weg moet uit de praktijk aan de Dorpsweg. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een medisch centrum naast de voormalige Rabobank verrijst, met fysiotherapie, logopediste, wijkzorg en consultatiebureau, maar de planning daarvoor heeft vertraging opgelopen. Dat knelpunt werd alvast opgelost; Van der Valk kan als tijdelijke oplossing de praktijk in Bruinisse vanaf oktober voortzetten in de voormalige Rabobank. Medio volgend jaar is dan het nog te realiseren gezondheidscentrum, naast de vroegere Rabobank, naar alle waarschijnlijkheid klaar. Uiteindelijk zal het bankgebouw dan gesloopt worden, om plaats te maken voor de bibliotheek.
De uitnodiging voor het ‘werkbezoek’ vond plaats na afloop van de raadsvergadering op 31 maart, op uitnodiging van een tiental Bruenaren op de publieke tribune. “Het is heel goed om hier ook daadwerkelijk te fietsen”, stelt gemeenteraadslid Marleen van Kooten (CDA) vast. “Zo zien de inwoners dat het ons daadwerkelijk interesseert en weten mensen zich gehoord.” De actie van de dorpsraad om alle klachten te bundelen kwam tot stand nadat Marja Maaskant van de dorpsraad vond dat er wel erg veel klachten langskwamen op de Facebookpagina ‘Bruenaars onder elkaar.’ “Dat mopperen moet je serieus nemen”, legt Marleen van Kooten uit. “Achter elke klacht zit een verborgen wens namelijk.” Een aantal van de klachten en wensen is al in kaart gebracht, maar niet alle wensen zijn zomaar te realiseren. “Geld steken in het oplappen van de bestrating is niet zinvol als we op bouwplannen wachten”, verklaart beleidsmedewerker Jan Dalebouw van de gemeente. “Maar als we het kunnen oplossen, dan doen we dat.”

Bron: http://www.onseilandschouwen.nl/

Gemeentebestuur gaat fietsen door Bruinisse

BRUINISSE – B en W maken binnenkort een fietstocht door Bruinisse om met eigen ogen te aanschouwen hoe het staat met de verpaupering van het mosseldorp.

Dat is donderdagavond in de gemeenteraad afgesproken ten overstaan van een tiental Bruënaren op de publieke tribune. De uitvoering van het ‘Masterplan Bruinisse’ gaat niet voortvarend. De inwoners van Bruinisse komen 5 april met een lijst van tekortkomingen aan hun dorp. Daarna plannen B en W hun fietstochtje. Wethouder Ad Verseput antwoordde dat op vragen van het CDA. Hij nodigde de raad uit om mee te gaan.

Bron: PZC.nl

Annie Schreijer komt weer naar Bruinisse

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik komt vrijdag 18 maart weer naar Bruinisse. Eerder dit jaar was ze er op uitnodiging van het CDA, nu spreekt ze tijdens de jaarvergadering van Algemeen Vissersbelang Bruinisse. Schreijer is gespecialiseerd is de visserij en behartigt de belangen van de sector in Brussel.

CDA-raadslid tergt VVD-wethouder in discussie over kade Zierikzee

“Het is toch een overschrijding van een ton. Als we elk werkbudget met 15 procent overschrijden, zijn we snel door onze reserves heen.” Met deze woorden kreeg CDA-raadslid Jan Bij de Vaate VVD-wethouder Ad Verseput maandagavond op de kast. B en W laten de instabiel geworden kade aan de Vissersdijk in Zierikzee herstellen.

Dat kost 640.000 euro. Ze laten voor 75.000 euro ook maar gelijk een voorhangwand plaatsen, net zo als bij Rollandthof een stukje verderop. Tenslotte laten ze nog metselwerk doen. Dat kost nu een ton, maar zou 165.000 euro gekost hebben als de aannemer er apart voor moet komen. Het budget voor het kaderherstel is 750.000 euro. Alles bij elkaar genomen een flinke over budgetoverschrijding dus, concludeerde Bij de Vaate.

Besparing

Nee, antwoordde Verseput. “We hebben juist 65.000 euro bespaard. Reparatie en de wand vallen binnen het budget. Het metselwerk is apart aanbesteed. Dat is een klus die we later hadden moeten doen, maar door nu werk met werk te maken, kan het goedkoper.”

Overschrijding

Ook nadat Verseput zijn uitleg nog eens had herhaald, wilde de CDA’er van geen wijken weten: “Ik blijf het zien als overschrijding. Gaan we dit nog vaker meemaken?” “Zou kunnen. Dat weet ik niet,” bromde een geïrriteerde VVD-wethouder.

Bron: PZC.nl

image-4588899

CDA-grondlegger Piet Steenkamp overleden

CDA-prominent Piet Steenkamp is vrijdag overleden. Dat heeft zijn partij dinsdag laten weten. Hij is negentig jaar geworden. De partij noemt Steenkamp de ,,drijvende kracht achter het fusieproces van de ARP, CHU en KVP”. Deze fusie leidde tot het CDA.
,,Hij kan met recht de grondlegger en geestelijk vader van het CDA worden genoemd. Met zijn idealisme, vasthoudendheid en samenbindende persoonlijkheid heeft hij onvermoeibaar gewerkt aan het ontstaan van het CDA in 1980”, aldus een woordvoerder.

Steenkamp is dinsdag in besloten kring begraven.

Reacties
Partijvoorzitter Ruth Peetoom zegt over Steenkamp: ,,Voor Piet Steenkamp waren liefde voor de inhoud en het samenbrengen van mensen leidend. Zijn inzet voor de publieke zaak en het CDA was onvermoeibaar. Steenkamp was een CDA’er al voor het CDA bestond. Hij was tot in zijn vezels betrokken bij de partij en bleef dat tot het einde. We zullen hem zeer missen.”

Fractieleider Sybrand Buma zegt dat Steenkamp ,,van onschatbare waarde” is geweest voor het CDA. ,,Zijn inzet was beslissend voor het ontstaan van het CDA uit ARP, CHU en KVP. Hij is daarmee van enorme betekenis geweest voor de gehele Nederlandse politiek. Zijn warme betrokkenheid tot op late leeftijd heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”

Al in de jaren zestig streefde Piet Steenkamp met de zogenoemde ‘Club van 18’ een samenwerkingsverband na van ARP, CHU en KVP. Na de afronding van de fusie in 1980 werd Steenkamp erevoorzitter van het CDA.

Bron: PZC.nl

image-5619515

Vooruitkijken op het nieuwe jaar

Beste CDA’ers,

Allereerst wens ik jullie namens alle mensen van Team CDA alle goeds, veel liefde, geluk maar bovenal een goede gezondheid toe voor het jaar dat voor ons ligt.

Voordat we vooruit kijken naar wat in het politieke jaar voor ons ligt wil ik kort terugkijken op het afgelopen jaar.

In januari 2015 was het dan zo ver, veel zorg taken werden vanuit het Rijk overgedragen naar de gemeenten terug kijkend kan gezegd worden dat dit op Schouwen Duiveland in z’n algemeenheid goed verlopen is. Iedere maand is, op initiatief van Marleen van Kooten raadslid voor het CDA, de gemeenteraad door het college bij gesproken op dit onderwerp veel dingen gingen goed maar ook zaken die niet goed gingen kwamen aan de orde. De opgave voor dit jaar is te zien of de zorg die nodig is ook daadwerkelijk op een goede manier wordt uitgevoerd.

In het eerste kwartaal is ook woningbouw capaciteit voor Schouwen Duiveland aan de orde geweest voor het CDA is belangrijk dat er in iedere kern gebouwd kan worden gebouwd naar behoefte. Voor bijv. Bruinisse heeft Jan Bij de Vaate namens het CDA zich hard gemaakt om de locatie aan de Dorpsweg beschikbaar te maken als woongebied zodat daar ook woningen gebouwd kunnen worden.

In het tweede kwartaal is Brouwerseiland opnieuw aan de orde geweest in de gemeenteraad, een ontwikkeling die veel inwoners, zowel voor- als tegenstanders, bezig houdt. Het beeldkwaliteitsplan is door de gemeente vastgesteld. Belangrijker nog is dat op initiatief van het CDA is besloten dat de ontwikkelaar, surfers, recreatie en gemeente met elkaar om de tafel gaan om er zo voor te zorgen dat met name de belangen van de surfers zo goed mogelijk behartigd worden.

Maatwerk in Brandweerzorg was en is nog steeds een heikel punt. Wanneer de plannen doorgaan betekent dit dat Dreischor niet meer te bereiken is binnen de door de Veiligheids Regio zelf vastgestelde norm. NB deze is al 2 minuten hoger dan in andere regio’s. Voor het CDA is dit niet te verteren. Probleem is wel dat de gemeenteraad hier nagenoeg niets meer over te zeggen heeft. Bij wet is geregeld dat alle bevoegdheden bij de Veiligheidsregio zelf liggen.

Ook voor het aangezicht van Zierikzee is er door de gemeenteraad een mooi besluit genomen. De gemeenteraad heeft besloten een verklaring van geen bedenking af te geven voor de omgevingsvergunning van Modragon. Achter de schermen is er veel en intensief contact geweest met de direct omwonenden zodat ook hun belangen goed worden meegenomen en geborgd in de te verstrekken omgevingsvergunning.

Mocht je eens mee willen praten en meedenken met de fractie iedere dinsdagochtend komen we bij elkaar in het gemeentehuis je bent van harte welkom!

Het komende jaar is er opnieuw veel werk te verrichten de fractie van het CDA maakt zich er hard voor dat inwoners op tijd en goed betrokken worden bij beslissingen die hen aan gaan. Of dit nu gaat om omgevingsplannen, de veranderingen in de zorg, opvang van statushouders, aanpassingen van bestemmingplannen etc. Wij zijn er voor u!

Namens alle mensen van Team CDA

Daniel Joppe

Brief van Sybrand Buma

Beste CDA vrienden,

Over een paar dagen is het kerstmis. Het is een feest dat we het liefst samen vieren met gezin, familie en vrienden. Een paar dagen waarin we de onzekere wereld om ons heen even willen inruilen voor de geborgenheid van de naaste familie.

Kerst is ook het feest van vrede. Vrede op aarde, het leek in 2015 wel heel ver weg. We zagen bommen vallen op onschuldige mensen in Syrië, we zagen eindeloze vluchtelingenstromen op weg naar Europa, en we zagen de vreselijke terroristische aanslagen in Parijs.

Te midden van die ongenadige wereld biedt kerst hoop op een betere wereld. En door alle verdriet en ellende heen laat ook de wereld soms ineens tekenen van hoop zien. De strijdende partijen in Syrië doen in New York een eerste voorzichtige poging om tot vrede te komen. In Parijs kwam de wereld deze maand tot de eerste serieuze stappen op weg naar een duurzamer gebruik van onze aarde.

Dichtbij zien we mooie initiatieven om iets van het licht van kerst uit te stralen. Veel Nederlanders leven mee met de inmiddels traditionele actie Serious Request. Dit jaar gaat de opbrengst heel toepasselijk naar kinderen en jongeren in oorlogssituaties. Ons eigen CDJA houdt ook dit jaar weer inzamelingsacties voor de voedselbanken: zorg voor mensen heel dicht bij die het moeilijk hebben.

Dit jaar zullen veel ontheemden uit oorlogsgebieden kerst ver van huis in Nederland doorbrengen. Het was een grote opgave om onderdak te vinden voor de vele duizenden vluchtelingen, maar CDA’ers in het hele land stonden vooraan om dit in goede banen te leiden.

Het vluchtelingenvraagstuk hield onze samenleving in 2015 zeer bezig. De komst van vele vluchtelingen naar Nederland stelde onze gemeenten voor grote uitdagingen. Het Rijk maakt het gemeenten daarbij niet altijd gemakkelijk. De druk om grote opvangcentra in te richten botst maar al te vaak met de wens om opvang op de schaal van de gemeenschap te bieden. In samenwerking met lokaal, provinciaal en landelijk actieve CDA’ers hebben wij onze asielpolitiek vorm gegeven. Uitgaande van onze morele verplichting om ons te bekommeren om ontheemden, en oog hebbend voor de realiteit dat onze opvangcapaciteit niet onbegrensd is.

Het CDA heeft de ambitie om in deze verwarrende en soms zelfs dreigende wereld houvast te bieden. Ons houvast ontlenen we aan onze christendemocratische wortels, die teren op een eeuwenoude joods-christelijke traditie. Een krachtige samenleving die is gebouwd op wederzijds respect en oog voor elkaar. Kortom, een samenleving waarin wij voor iedereen een taak zien. Waar de overheid initiatieven niet in de weg staat, maar juist laat opbloeien door ruimte te geven. Maar ook een samenleving waarin wij van alle burgers wel de verantwoordelijkheid vragen om hun steentje aan die samenleving bij te dragen.

Zo begon onze politieke traditie in het midden van de 19e eeuw. En de wijze lessen van de voorlieden van toen gelden nog steeds. In de individualistische wereld van vandaag misschien zelfs wel meer dan ooit. Onze antwoorden voor de uitdagingen van vandaag dragen we zelfbewust en vol vertrouwen uit. Ik proef een optimisme in onze partij dat we lang niet meer hebben gezien. Ook van niet CDA’ers hoor ik steeds vaker dat ze onze partij weer zien staan. Het is de verdienste van al die vrijwilligers, volksvertegenwoordigers, bestuurders en gewone leden die onze partij weer kleur geven.

2016 wordt een belangrijk jaar in onze partijdemocratie. Het is het jaar van de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. We gaan samen een aansprekende kandidatenlijst opstellen en een vernieuwend en wervelend partijprogramma.

Kerst is de tijd om de politiek even de politiek te laten. In de intimiteit van familie, gezin en vrienden mogen we even tot rust komen. Daarna ligt er een nieuw, uitdagend jaar op ons te wachten.

Ik wens u gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Sybrand Buma

Motie Woningbouwplancapaciteit

Er is door de CDA in de gemeenteraad van dec.2014 een motie ingediend en recentelijk in werking gesteld inzake de z.g. verborgen woningbouwplancapaciteit, wat inhoudt dat er een groot aantal bestemmingen zijn waar een woning gebouwd kan worden maar waarvan de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd. Deze bestemmingen waren onbeperkt van duur en hield dus in dat deze altijd boven de woningbouwmarkt hingen.

Door deze onbeperkt duur terug te brengen naar 1 jaar dacht men dit op een radicale manier op te lossen. Ingrijpend voor de eigenaar van zo’n titel maar ook voor de woningmarkt, als dit allemaal binnen een jaar zou moeten gebeuren. De CDA, met instemming van alle andere partijen, heeft het voortouw genomen om hiervoor een termijn van 10 jaar te kiezen en dit is dus gelukt, wat rust geeft op de woningmarkt en zeer zeker ook voor de eigenaren.

Dichten van ‘het gat van Nieuwerkerk’

Na jaren van wachten en plannen maken wordt binnenkort door de gemeenteraad besloten om ‘het gat van Nieuwerkerk’ te dichten. Op de locatie langs de N59 wordt ruimte gemaakt voor 2 supermarkten een tankstation en nog eens 600m2 detailhandel. Voor Nieuwerkerk een prachtig plan. Voor de omliggende kernen zoals Oosterland en Bruinisse niet.

Doordat er 2 supermarkten naast elkaar komen gaat er een aanzuigende werking komen die oa ten koste zal gaan van de supermarkt in Oosterland. Verschillende rapporten die de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente zijn opgesteld waarschuwen hier voor. Sterker hierin valt te lezen dat er voor het clusteren van de 2 supermarkten economisch geen ruimte is. Daarbij is deze ontwikkeling ook nog eens in strijd met Tij voor de Toekomst, de strategische visie van de gemeente.

Het CDA staat voor leefbare kernen waar zolang mogelijk mensen zelfstandig blijven wonen een goede supermarkt voorziening speelt hierin een cruciale rol. Voor Nieuwerkerk wordt hiermee een gat gevuld maar wordt hier niet in andere kernen een gat geslagen?

Word CDA Lid

Het CDA is een brede volkspartij van gewone mensen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Met ruim 50.000 leden is het CDA ook de grootste politieke partij van Nederland. Die leden staan centraal in de ledenwerfcampagne #ikdoemee!

Twaalf leden uit heel Nederland vertellen hun eigen verhaal waarom ze lid zijn van het CDA. Met elkaar zijn zij het gezicht van het CDA.

Als CDA-lid kun je meehelpen. Zo zorgen we met elkaar dat het CDA-geluid ook in de komende jaren wordt gehoord in de lokale, provinciale en Haagse politiek.


Wil jij weten hoe jij kan helpen bij deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier om te lezen hoe je dit kan doen.

Wil je meer weten over het doel en de opzet van deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier voor meer informatie over deze campagne.

Heb je vragen en/of suggesties met betrekking tot deze ledenwerfcampagne? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.