Welkom op de website van CDA Schouwen-Duiveland 
Maak op de website kennis met ons team en verkiezingsprogramma!

SAMEN VOOR EEN STERK SCHOUWEN-DUIVELAND

Gezonde economie levert banen op!

Zeker weten! Daarom actief ondernemersbeleid : Ondersteuning van het MKB met oa verruiming van bedrijfsbestemming en doen wat wel mogelijk is. Actief aan de slag om winkels en werk in Zierikzee te behouden, door invulling van het Business park en het ontwikkelen van het winkelgebied.

Samenwerkende scholen?

Helemaal voor! Goed onderwijs is van levensbelang. We vinden goede voor, tussen en na schoolse opvang belangrijk. Bevorderen van samenwerking bijv. door het mede organiseren van nabij gelegen onderwijs. De decentralisaties bieden de kans om jeugdzorg en (speciaal) onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Hoe houden we de dorpen leefbaar?

Door een goed dorpskernen-beleid. Met de inwoners ontwikkelen we van een dorpsvisie met een budget per kern, Verdubbeling van aantal BOA’s -Bijzondere Opsporings Ambtenaren- tegen vandalisme en voor veiligere kernen.

 
Kunnen we meer betekenen voor zorg & senioren?

Jazeker iedereen mag meedoen! Zorg en ondersteuning waar dat noodzakelijk is, maar ook betaalbaar voor iedereen. Lijf gebonden zorg wordt verleent door professionals. Mantelzorg meer waarderen en ondersteunen. Beter aanbod van levensloopbestendige woningen.

 
Toerisme = overlast?

Juist, een uitdaging. Om deze belangrijke economische basis voor ons eiland samen in goede banen te leiden. Denk aan het verbeteren van doorstroom en veiligheid op de wegen van, naar èn op ons eiland. Graag zien we ook snel meer fiets- en ruiterpaden voor inwoners en toeristen. Rolstoelvriendelijke duinovergangen en langer vrij parkeren aan het strand.

 
Voedselbank? Kledingbank?

Prachtige initiatieven want ze zijn nodig. Wel willen we ze overbodig maken Door het stimuleren en daadkrachtig ondersteunen van wijk- en buurt initiatieven. Inzet vrijwilligers ondersteunen door de inzet van extra middelen.

 
Land en zee, hebben we daar iets mee?

Natuurlijk, ons eiland is land in zee! Wij willen ons open groene landschap behouden waar ruimte blijft om te ondernemen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Verdere (overheids)regelgeving beoordelen voor inpassing in de regio.

EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN

Please install and activate The Event Calendar" plugin to display Upcoming Events

LAATSTE NIEUWS

Het CDA-team voor de verkiezingen

Het CDA-team voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018: Daniël Joppe, Marleen van Kooten, Jan Bij de Vaate, Rutger Punt, Henri Vogel en Paola

Lees meer

CDA leden Schouwen-Duiveland uitgenodigd door hun fractie

CDA leden Schouwen-Duiveland uitgenodigd door hun fractie om samen in debat te gaan over Brouwerseiland. Zeer verhelderende avond voor

Lees meer

CDA wil ouderen flink compenseren na zware jaren

Het CDA wil ouderen met een klein pensioen ‘substantieel compenseren’ voor de achterstand die zij hebben opgelopen door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma, dat vanochtend is gepresenteerd. Hoeveel ouderen erbij zouden moeten krijgen is

Lees meer